CORPORATE SERVICES


Het SAS logo symboliseert, dat wij als “multifunctionele organisatie” constant in beweging zijn, de recente marktontwikkelingen en snelle (technologische) veranderingen rondom om ons heen nauwlettend volgen, over uw zendingen en bedrijfseigendommen en bedrijfsterrein waken om bij calamiteiten daadkrachtig en tactvol te handelen in nauwe samenwerking met de bevoegde instanties en autoriteiten.

Ons hoofddoel is het streven naar een hoogwaardig beveiligings- en veiligheidsniveau.

De hoofdactiviteiten van de MSS BV/SAS organisatie zijn primair gericht op:
  • Hoogwaardige integrale Security & Safety diensten;
  • Veilige en gesloten ketenaansprakelijkheid;
  • Auditing & onderzoek;
  • Maatwerk oplossingen en inventarisatie;
  • Advisering en risico analyse;
  • Logistieke criminaliteitsbeheersing;
  • Counter-Terrorisme preventie;
  • Schriftelijk-praktijk en maatwerk opleidingen;
  • Nieuwe marktontwikkelingen;


druk de pagina af
druk pagina af
Terug naar vorige pagina

©2018 Alle rechten zijn voorbehouden. Wijzigingen zijn onder voorbehoud.