AEO AUDITS


Om uw bedrijf door de Douane te laten certificeren voor de Authorized Economic Operator, AEO, status zal MSS BV/SAS aangesteld worden als externe AEO adviseur om het volledige traject te begeleiden voor de betreffende vestiging(en).

Vaste onderwerpen die tijdens de begeleiding aan de orde komen zijn o.a.:
 1. Globale uitleg van de AEO wetgeving;
 2. Raakvlakken met andere kwaliteits- en veiligheidsprogramma’s;
 3. Recente wijzigingen op het gebied van douane- en veiligheidswetgeving;
 4. Verplichtingen van / instructies voor leidinggevenden en medewerkers;
 5. Verplichtingen van / instructies voor het management;
 6. Waarnemen van risico’s en vertaling naar uw day-2-day operatie;
 7. Risicobeheersing van de goederenstromen
 8. Melding van afwijkingen van normale situatie naar het management en eventueel bevoegde autoriteiten;
 9. Het geven van instructies naar medewerkers;
 10. Voorlopige nulmeting en voorbereiden van validatie sessies;
 11. Validatie van nulmeting op de betreffende locatie;
 12. Timing AEO project;
 13. Werkwijze MSS BV/SAS;
 14. European Customs Audit tool;
 15. Presenteren van bevindingen;
 16. Opstellen eindrapport plus definitieve versie van de nulmeting uitkomsten.


druk de pagina af
druk pagina af
Terug naar vorige pagina

©2018 Alle rechten zijn voorbehouden. Wijzigingen zijn onder voorbehoud.