LUCHTVRACHTBEVEILIGING


Sinds 29 april 2010 dienen alle bekende afzenders en luchtvrachtagenten na validatie door de Koninklijke Marechaussee zich te laten (her)registeren in de EU Cargo Database. U dient aan de hand van een volledige ingevulde toolkit en ondertekening van een verbintenisverklaring te voldoen aan een aantal vastgestelde eisen volgens de regelgeving zoals verwoord in de Europese Verordening EU 300/2008 en EU 2015/1998.
air cargo security
Een belangrijke eis is o.a. het opleiden en/of aanstellen van een luchtvracht beveiligings adviseur en het verplicht opleiden van medewerkers, die direct of indirect betrokken zijn bij de aanname en behandeling van luchtvrachtzendingen, ongeacht of deze zendingen vallen onder ongevaarlijke of gevaarlijke goederen processen. Details hierover lichten wij mondeling aan u toe, waarna e.e.a. schriftelijk zal worden vastgelegd.

MSS BV/SAS heeft de goedkeuring van het NCTV en KMAr ontvangen voor het verzorgen van acht (8) opleidingsprogramma’s volgens een unieke theorie / praktijk leermethodiek, die wij mondeling aan u toelichten.

Onze cursusplanning is flexibel, op afroep beschikbaar en voor het gehele jaar beschikbaar op de door U gewenste dagen, avonden, weekenden en feestdagen in zowel binnen- als het buitenland.
Wij verzorgen de luchtvracht beveiligings trainingen in diverse talen al dan niet met de inzet van gecertificeerde tolken/vertalers, die officieel zijn aangemeld bij de Koninklijke Marechaussee, district Schiphol.

Om aan de opleidingen te mogen deelnemen, dient u te voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld in het Nationaal Beveiligingsplan Burgerluchtvaart en te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de algemene leveringsvoorwaarden van Secure Aviation Solutions (MSS BV/SAS).

U kunt zich aanmelden door via het menu item contact pagina een mail naar ons toe te sturen, waarna wij voor de noodzakelijke opleidingeninformatie en kostenopgave zorgdragen.

Een overzicht van de opleidingsprogramma’s ,waarvoor goedkeuring is verleend, en die door Secure Aviation Solutions (MSS BV/SAS) worden verzorgd, zijn te vinden onder het menu item erkenningen en zoals hieronder weergegeven:
 • Medewerker luchtvracht;
 • Herhalingstraining Medewerker luchtvracht;
 • Computer Based herhaling training Medewerkers luchtvracht valt onder de erkenning van Menzies World Cargo afdeling Opleidingen & Passenbureau;
   
 • Controleur luchtvracht;
 • Herhalingstraining Controleur luchtvracht;
   
 • Controleur luchtvracht apparatuur;
 • Herhalingstraining Controleur luchtvracht apparatuur;
   
 • Luchtvracht Beveiligingsadviseur;
 • Herhalingstraining Luchtvracht Beveiligingsadviseur.


druk de pagina af
druk pagina af
Terug naar vorige pagina

©2018 Alle rechten zijn voorbehouden. Wijzigingen zijn onder voorbehoud.