KETENAANSPRAKELIJKHEID / AUDITS


U wordt als ondernemer steeds opnieuw geconfronteerd met een overflow aan wet- en regelgeving, waaronder periodieke veranderingen in de vigerende voorschriften en kwaliteitsnormeringen. U loopt hierbij hoge risicoā€™s het totaal overzicht en controle te verliezen op de eisen, die deze regelgeving en normeringen aan U stellen. MSS BV/SAS is uw “Gids en Coach” in dit woud van regelgeving en kwaliteitseisen, waarbij de vraag naar meer efficiency door ons inzichtelijk wordt gemaakt, namelijk heeft U alles echt wel nodig en hoe en wie bewaakt voor U alle processen?

Voor het volledig inventariseren en begeleiden van alle binnen uw bedrijf huidige Security en Safety protocollen, die moeten voldoen aan de laatst geldende vigerende voorschriften, berekenen wij een customized uurtarief op basis van een offerte per vestiging of meerdere vestigingen.

In de begeleidingsrapportagesā€¯ zullen aanbevelingen worden gedaan met daaraan gekoppeld een overzichtelijke begroting voor te verwachten investeringen op korte en lange termijn. Een inventarisatie van de huidige Security en Safety protocollen zal plaatsvinden onder het opstellen van een geheimhoudingverklaring, waarbij wij alle beschikbare en toepasbare Security & Safety procedures met uw operationele medewerkers en management zullen doorlopen. Uiteraard verwachten wij, voor een spoedig procesverloop, de volledige medewerking van uw operationele medewerkers en management en waar nodig inzage van de beschikbare documenten en dossiers.

Hiervoor heeft MSS BV/SAS de beschikking over goed opgeleide Security & Safety Supply Chain adviseurs, die de volgende hoofdtaken uitvoeren:
  • Ondersteuning bij calamiteiten tegen consultancy uren en kilometervergoeding voor het verrichten van activiteiten buiten Schiphol en Amsterdam regio;
     
  • Rapportages en SWOT analyses opgesteld in het Nederlands en/of Engels, waarvan de resultaten mondeling worden besproken met daarbij een overzichtelijke begroting en implementatie planning in verband met de jaarlijkse budgettering en periodieke investering besprekingen. De bevindingen en aanbevelingen worden ter beschikking gesteld aan de directie (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel) en/of aan het bevoegd management;
     
  • Wij monitoren tenminste twee maal per jaar al uw aanwezige Security & Safety processen om na te gaan of de opvolging hierin volgens uw wensen verloopt en daadwerkelijk wordt nageleefd. Invoeren van Security en Safety protocollen is een aspect, het uitvoeren en naleven is een ander aspect, waarbij MSS BV/SAS de supply chain processen en omsluiting van procedures zal monitoren en waar nodig zal doorvoeren;
     
  • Voor het schrijven van aanvullende Security en Safety procedures geldt het consultancy uurtarief.


druk de pagina af
druk pagina af
Terug naar vorige pagina

©2018 Alle rechten zijn voorbehouden. Wijzigingen zijn onder voorbehoud.