LOGISTIEKE CRIMINALITEITSPREVENTIE


MSS BV/SAS heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het treffen en aanleggen van beveiligingsvoorzieningen op bedrijventerreinen, gebouwen, kantoren en in opslagvoorzieningen, zoals loodsen.

De volgende voorzieningen kunnen alleen na een grondige inventarisatie en fysiek bezoek, op grond van onze ruime ervaringen, van de betreffende locatie worden getroffen:
 • Het nationaal en internationaal volgen van Vulnarable vracht;
 • Het begeleiden en beveiligen van binnenkomende waardevolle vracht-zendingen;
 • Het gebruik maken van uitgebreide CCTV systemen;
 • Het leveren van objectbeveiligers;
 • Poortbeveiliging met gecertificeerde en gekwalificeerde objectbeveiligers;
 • Het screenen, aan de hand van de leveringsvoorwaarden, van luchtvracht-zendingen d.m.v. het gebruik maken van:

     •   X-ray;
     •   Itemiser;
     •   Bio sensorisch d.m.v. explosieven zoek- en drugshonden;
     •   R.E.S.T., luchtmonster analyse;
     •   Monster analyses gevaarlijke stoffen.
 • Beschikbaarheid diensten weekends, feestdagen en nachturen, exclusief voorrijkosten bij ad-hoc opdrachten.;
 • Access to Aircraft;
 • Het analyseren van schademeldingen aan de hand van CCTV beelden.


druk de pagina af
druk pagina af
Terug naar vorige pagina

©2018 Alle rechten zijn voorbehouden. Wijzigingen zijn onder voorbehoud.