POORTBEVEILIGING


MSS BV werkt conform de CAO voor de Particuliere Beveiligingsbedrijven en is officieel erkend door het Ministerie Justitie en Veiligheid, dienst Justis o.v.v. vergunning ND 2255 en is door de ECABO gecertificeerd als erkend leerbedrijf.
port security

Controles

 • Werkzaamheden MSS BV bestaan uit toegangscontrole (Gate Security); MSS BV maakt gebruik van een kenteken nummering herkenningen systeem. Na controle van uw gegevens wordt U als klant doorgelaten op het terrein;
 • Indien de werkzaamheden het toelaten, zal de gecertificeerde objectbeveiliger controlerondes waaronder brand- en sluitronden lopen;
 • MSS BV draagt zorgt zorg voor de portofoon/telefoon verbindingen;
 • 24/7 Ondersteuning bij eventuele calamiteiten en/of incidenten;
 • Access to Aircraft;
 • Schade rapportages;
 • Het meten en screenen van containers;
 • Het screenen van zendingen m.b.v. gebezigde apparatuur;
 • De inzet van gecertificeerde hondenbeveiligers;
 • Begeleiding en bewaking van waardevolle zendingen;
 • Bewaking van inbeslaggenomen goederen, mits aangesteld door de rechterlijke macht.


druk de pagina af
druk pagina af
Terug naar vorige pagina

©2018 Alle rechten zijn voorbehouden. Wijzigingen zijn onder voorbehoud.