ONDERZOEK


MSS BV werkt conform de CAO voor de Particuliere Beveiligingsbedrijven en is officieel erkend door het Ministerie Justitie en Veiligheid, dienst Justis o.v.v. vergunning ND 2255 en is door de ECABO gecertificeerd als erkend leerbedrijf en wereldwijd gevestigd.

In navolging van EU regelgeving 185 / 2010, wordt door de bevoegde autoriteit vastgesteld , dat personen niet aan een Beveiligings training mogen deelnemen, tenzij voorafgaande deelname aan de training schriftelijk is vastgesteld dat een achtergrond en loopbaan controle met succes heeft plaatsgevonden. De werkgever schriftelijk aan MSS BV/SAS bevestigd, dat de verplichte achtergrond en loopbaan controle heeft plaatsgevonden en geldig is.

MSS BV/SAS ondersteunt werkgevers door het laten uitvoeren van de volgende controles, voorafgaande indiensttreding en/of deelname aan de betreffende beveiligings opleiding, waarvan de bevindingen in opdracht van de werkgever nader worden vastgesteld op de persoon, die in vaste dienst wordt aangesteld, en/of aan de betreffende beveiligings opleiding deelneemt:

Het dient te worden vastgesteld, dat een achtergrond en loopbaan controle tenminste de volgende controle punten te bevatten:
  • Dat de identiteit van de persoon aan de hand van bewijsstukken wordt gecontroleerd;
  • Het strafregister in alle provincies en woonplaatsen van de betrokken persoon over de laatste vijf (5) jaar is gecontroleerd en vastgesteld;
  • Een controle van de opleiding en loopbaan van de betrokken persoon in de afgelopen vijf (5) jaar, alsmede eventuele onderbrekingen in opleiding en loopbaan in deze en voorschrijft dat de persoon een verklaring overlegt, waarin eventuele criminele antecedenten in alle provincies en woonplaatsen gedurende tenminste over de laatste vijf (5) jaar kan worden overlegd;
  • Het gedrag van de betrokken werknemer op huidige beschikbare Sociale media sites.


druk de pagina af
druk pagina af
Terug naar vorige pagina

©2018 Alle rechten zijn voorbehouden. Wijzigingen zijn onder voorbehoud.