LEVERINGSVOORWAARDEN


MSS BV/SAS werkt conform de CAO voor de Particuliere Beveiligingsbedrijven en is officieel erkend door het Ministerie Justitie en Veiligheid, dienst Justis o.v.v. vergunning ND 2255 en is door de ECABO gecertificeerd als erkend leerbedrijf.

MSS BV / Secure Aviation Solutions (SAS) is officieel erkend, gecertificeerd en geregistreerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) voor in totaal acht (8) cursusmodulen luchtvrachtbeveiliging volgens de laatst geldende regelgeving EU 300/218 en EU 2015/1998 van het Nationaal Beveiligingsplan Burgerluchtvaart.

Offertes voldoen aan de geldige leveringsvoorwaarden van MSS BV / Secure Aviation Solutions (SAS), die aan de getekende samenwerkingsovereenkomst zullen worden toegevoegd.

Een officiële samenwerkingsovereenkomst maakt integraal deel uit om op te treden als externe Beveiligings en/of Veiligheidsadviseur en/of als Security Manager European (EU) Cargo Database per vestiging.

Registratie in EU Cargo databas


MSS BV / Secure Aviation Solutions (SAS) is na validatie door de Koninklijke Marechaussee met ondertekening van de verbintenisverklaring, officieel geregistreerd in de EU Cargo database voor erkende agenten en bekende afzenders onder identificatie code nummer: NL/RA/00343-00. Voor actuele registratie gegevens gebruik de officiële weblink: https://webgate.ec.europa.eu/ksda/login.htm MSS BV / Secure Aviation Solutions (SAS) zal als erkend opleidingen instituut, screening van onveilige luchtvrachtzendingen, beveiligings- en leerbedrijf niet optreden namens geregistreerde erkend luchtvrachtagenten en/of bekende afzenders.

De gecertificeerde en gekwalificeerde instructeurs van MSS BV / Secure Aviation Solutions (SAS) voldoen aan de betrouwbaarheidseisen welke zijn verstrekt door de Commandant van het District Koninklijke Marechaussee te Schiphol, zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en eisen als bedoeld in artikel 9, 8e lid van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus voor het verrichten van beveiligingswerkzaamheden.

De algemene leveringsvoorwaarden van MSS BV / Secure Aviation Solutions (SAS) zijn gedeponeerd op 4 april 2012 bij Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossier nummer 34239066. De gedeponeerde leveringsvoorwaarden in het Engels worden alleen geleverd bij een schriftelijk verzoek. Een verkorte versie van de leveringsvoorwaarden zal bij iedere offerte of samenwerkingsovereenkomst worden toegevoegd.

MSS BV / Secure Aviation Solutions (SAS) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onregelmatigheden, schade of beschadigingen etc. die direct of indirect aan de erkend (luchtvracht) agent / bekende afzender / vaste vervoerder / vaste afzender / luchtvaartmaatschappij zijn toe te schrijven.

Leveranciers voor Beveiligings (Security) trainingen zijn gecertificeerd door de Koninklijke Marechaussee en/of CCV als erkende en gekwalificeerde instructeurs, die de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, lesplan, geldigheid van het lesmateriaal en didactiek van de betreffende training.

Leveranciers voor Veiligheids (Safety) trainingen zijn gecertificeerd door ILT, IATA en/of CCV als erkende en gekwalificeerde instructeurs, die volledige verantwoordelijk dragen voor de inhoud, lesplan, geldigheid van het lesmateriaal en didactiek van de betreffende training.

BETALINGSCONDITIES


Betalingstermijn 15 dagen na ontvangst factuur.

GELDIGHEID OFFERTE


De gevraagde offerte bieden wij voor goedkeuring en ondertekening aan, zowel per email als over de post.

De aangeboden offerte is geldig tot 1 maand na datum van de begeleidende brief.

De aangeboden tarieven zijn exclusief BTW en vaststelling jaarlijkse CBS index.

druk de pagina af
druk pagina af
Terug naar vorige pagina

©2018 Alle rechten zijn voorbehouden. Wijzigingen zijn onder voorbehoud.